063-215-2542  |   info@juthamard.com

การเลือกสำนักงานให้เช่า

0000-00-00 00:00:00 |  JUTHAMARDASSET |  2379 view

การเลือกออฟฟิศให้เช่า สิ่งที่ควรจะพิจารณาก่อนเลือกเช่า 

สำนักงานหรือออฟฟิคให้เช่าเป็นการสิ่งที่ธุรกิจให้ความสนใจ ในทุกๆปีเจ้าของธุรกิจจะต้องจ่ายเงินสำหรับพื้นที่ออฟฟิศให้เช่าทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการทำงานได้อย่างราบรื่นให้กับพนักงานและลูกค้าที่มาติดต่อ  การมีออฟฟิศของคุณนั้น สามารถจะมีได้โดยการเช่าหรือซื้อสำนักงาน แต่ส่วนใหญ่แล้วเจ้าของธุรกิจมักจะเลือกการเช่าเป็นทางเลือกสุดท้าย ก่อนที่คุณจะตัดสินใจหาออฟฟิศให้เช่า เรามีเทคนิคที่จะมาแนะนำคุณในการเลือกพิจารณา ซึ่งเทคนิคนั้นก็คือ

  1. จำนวนของลูกค้าในแต่ละวัน ลูกค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พวกเขาจึงควรได้รับการดูแลและควรรักษาให้พวกเขาอยู่ไปนานๆกับธุรกิจ เพราะไม่มีลูกค้าธุรกิจก็คงจะดำเนินไปไม่ได้ ดังนั้นก่อนที่เจ้าของธุรกิจจะตัดสินใจเลือกออฟฟิศให้เช่า เขาก็ควรจะพิจารณาถึงจำนวนของลูกค้าหรืออัตราการเข้ามาของลูกค้าเสียก่อน เพราะบริษัทที่มีลูกค้าเข้า-ออกเป็นจำนวนมากก็ควรจะเลือกออฟฟิศที่มีพื้นที่กว้างหรือรองรับจำนวนของลูกค้าในแต่ละวันได้อย่างเพียงพอ
  2. ภาพลักษณ์ของธุรกิจ คุณภาพของแบรนด์และการโปรโมทสินค้าในตลาดไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวเท่านั้นในการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ความมีชื่อเสียงของบริษัทก็เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน ดังนั้นเมื่อทุกคนนึกถึงภาพลักษณ์ของบริษัทก็ควรที่จะถูกนำไปพิจารณาร่วมด้วย เจ้าของธุรกิจจึงควรเลือกพื้นที่ที่สามารถช่วยสร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกต้องไปสู่ลูกค้าและความคาดหวังที่ดีให้กับลูกค้าพวกเขาด้วย
  3. ศักยภาพของธุรกิจ  การดำเนินธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่ายดาย เจ้าของธุรกิจจึงมักจะต้องมองหาความท้าทายใหม่ๆหรือสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของธุรกิจตนเองในสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นเจ้าของจึงต้องรู้จักใช้กลยุทธ์และรู้จักนำความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากฝีมือในการดำเนินธุรกิจของเจ้าของกิจการที่จะต้องประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หากคุณไม่แน่ใจในโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็ไม่ควรจะเลือกออฟฟิศให้เช่าที่มีราคาแพงจนเกินไป
  4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ  ธุรกิจเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ระยะนาน ปกติแล้วคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนทำธุรกิจก็คาดหวังว่าจะได้รับผลกำไรที่น่าประทับใจ ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจนั้น ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูงมาก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย เจ้าของธุรกิจควรเลือกออฟฟิศให้เช่าที่เสนอราคาไม่สูงเกินไป
  5. ความพร้อมของออฟฟิศให้เช่า การเลือกออฟฟิศให้เช่าที่สมบูรณ์แบบสำหรับการดำเนินธุรกิจนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมาก การเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อมให้เข้าดำเนินการได้เลยก็เป็นทางเลือกที่ดี ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับจอดรถ เพราะคุณอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาหรืออาจจะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ตกแต่งได้ตามที่ต้องการ การมีออฟฟิศในฝันเป็นที่เรื่องที่ท้าทาย และการนำปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้มาใช้ก่อนที่จะเลือกออฟฟิศให้เช่าของคุณ ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะทำเช่นกัน

ข้อมูลจาก tipfurniture.com